پرنسس وشاهزاده کوچولو مسافران پاییز وزمستان

پست تولد فاطمه وبیست وششمین ماهگرد محمد رضا........مبارک

سلام به همه دوستان خوبم امیدوارم خوب وخوش باشید وسلام به بچه های خوشگلم این پست دو مناسبت داره یکش اینکه 4 دی همین ماه تولد فاطمه من  بود ولی چون عروسی عمه سلیمه م تو همون روز بود مامانم دیگه نتونست برام تولد بگیره ولی مربی مهدمون بهمون قول داده بود که حتمآ برامون تولد بگیره تا اینکه23 یعنی سه شنیه همین هفته تولد گرفته شد وگویا مامانها از مدیر مهد خواسته بودن برا بچه ها یکجا تولد بگیرن تا همه بچه ها با هم خوشحال باشن واین شد که با کمک مربیان یه تولد برا ما گرفته شد ومامانها هم شرکت کردن   دوم اینکه امروز بیست ششمین ماهگرد داداشی بود ماهگرد 26 ماهگیت مبارک داداش جونم ...
25 دی 1393

شیرین زبونیهای فاطمه ودادشی...........

سلام به دوستان خوب ومهربونم انشالله که خوب هستید وسلام به بچه های گلم فاطمه ومحمد رضا                            یه سری از حرفها ی شیرین فاطمه بچه هارا ثبت موقت زده بودم که دیدم خیلی زیاد شده بازم ببخشید اگه خسته می شید یه بار خونه آقا جون بابای بابایی دعوت بودیم قبلش رفتیم خونه آقا جون بابای مامانی من یه لباس سیلوانای تقریبآ چسبون پوشیده بودم به خاله فاطمه گفتم احساس می کنم بالاتنه م تو چشمه شما اینطور فکر نمی کنی د گفت آره اگه مرد داشته باشن باید شال بپ...
12 دی 1393

ما اومدیـــــــــم.....پروژه از شیر گرفتن محمد رضا با موفقیت به پایان رسید............

سلام به دوستان خوب،گل و صمیمی ووفادارم خوبید خوشید بچه های نازتون خوبن؟ سلامی هم به بچه های نازم که الان خوابید ومن بیدار برا نوشتم خاطرات مدتی که نبودم دوستان خوبم ابتدا بگم که خیلی دلم براتون تنگ شده بود شدید.......... راستش بعد اینکه شارژ اینترنت تمام کردم خودم وصل نکردم چون همونطور که گفتم یه سری لباس سفارش عروسی خواهر شوهر م داشتم که تا حدودی دوختم خودم هم که اصلآ قید لباس دوختن برا خودم زدم چون اصلآ دیگه حوصله ندارم این بود که اماده یه لباس گرفتم نه اون چیزی که خودم تو فکرم بود یه لباس بسیار ساده که قرار شد تیپ اسپرت بزنیم که به نظر خودم و نظر بعضی هاخیلی بیشتر ...
30 آذر 1393
1