پرنسس وشاهزاده کوچولو مسافران پاییز وزمستان

عزیز نازم قدم برداشتن ومروارید پنجمت مبارک

  سلام به پسر گلم به فرشته آسمانیم محمدرضاشازده کوچولو ای جاااااااااااااااانم مامان جان محمد رضا الان داری آخرای 14 ماهگیتوسپری می کنی شما الان 4 روزی میشه که راه میرید نمیدونی چقدر ذوق زده میشی...........    هنوز یک سالت تموم نشده بود که سه قدم بر می داشتی پیش خودم می گفتم یک سالت که تموم بشه شما کامل راه می رید ولی از بس بیماری پشت بیماری که شمانتونستید تو این مورد پیشرفت کنید ولی الان که خدارا شکر دیگه بیماریتون بهبود یافته ودیگه خوب شدید دیدم دوروزی خیلی سعی به راه رفتن دارید ومن خوشحال از اینکه پسرم داره راه میره دیگه بزرگ شده  حالا هم که موفق شدید یه جا نمیشینی...
18 دی 1392
1