پرنسس وشاهزاده کوچولو مسافران پاییز وزمستان

بابایی من رفته بودم کبلا

سلام به دوستان خوبم طاعات وعباداتتون مقبول پروردگار  شهادت امام علی (ع) را به همه شما تسلیت عرض می کنم وسلام به بچه های خوب وخوشگلم خوب دیگه امسال قسمت شددراین ایام  شبهای قدر به مسجد بریم وشب زنده داری کنیم البته شب 19 و21 من وفاطمه با هم می رفتیم مسجد ومحمد رضا پسر گلم هم که خواب می کردیم می موند پیش بابایی ورفتیم چونکه ظهر ها نمی خوابی وشب باید زود می خوابیدی ولی شب 23 چون ظهر خوابتو کرده بودی با ما همراه شدی هر چند که دوست داشتم شبهای قبل هم شمارا ببرم واز مراسمات فیض ببری وآشنا بشی اما فکر کردم خواب شب برا شما واجتر باشه بابایی هم که هرسال تو خونه می مونه و...
19 تير 1394
1