پرنسس وشاهزاده کوچولو مسافران پاییز وزمستان

روز از نو روزی از نو

  سلام به همگی دوستان امروز دوباره سعادت نصیبم شد که بیام توسایت نی نی ها   دیروز تا غروب مشغول نظافت بودم بعداز اذان مغرب هم نماز خوندیم وبا همسری   وآبجی فاطمه وفاطمه مامانی راهی بیمارستان شدیم اولش معاینه بعد هم خانم   پرستارفرمودند که بروم دوتا کیک ودوتا آبمیوه بخورم بعداز 45 دقیقه برگردم که نوار   قلب نینی رو بگیرند بعدهم وضعییت منو تلفنی به دکتر کشیک گزارش دادند ودکتر   دستوردادند که فردا یه سنو انجام بدم ودوباره نوار قلب بگیرم همون موقع سریع   خودمونو به سنو گرافی رسوندیم که نخوایم فردا زیادمعطل بشیم خوب دکتر داشت &nbs...
21 آبان 1391
1