پرنسس وشاهزاده کوچولو مسافران پاییز وزمستان

ما واین روزها وشبهای محرم

سلام به دوستای خوبم وبه جوجوهی خودم این روزها وشب ها از آسمان خون گریه می کند ودل شیعیان در تب تاب هست   همه لباس مشکی پوشیدن وعذاداران حسنی در خیابانها واماکن ومشاجد در حال   سینه زنی وزنجیری زنی هست خدای من این چه شوریست این حسین (ع) که   بود که این قدر همهرا مجذوب خود ساخته مطمئنآ درک حسین بودن سخته شاید   بفهمیم کی بود وچکار کرد ولی با وجود این همه نمی تونیم بف6هیمیم که چقدر   سختی کشیدن خود واهل بیتش من که درکش برام غیر قابل تحمل   هست.............. واما این چند شب این افتخار نصیب ما شده ومیریم مسجد وحسینیه وکلی با مجلس روضه وسخنرانی امام حسین واهل ...
22 آبان 1392

تب کردن فاطمه ومحمد رضا

سلام به جوجوهای نازنازی خودم وبه همه دوستان ونی نی های نازشون     الان خیلی خسته ام ولی با این وجود نتونستم بخوابم اومدم که       بنویسم از روز شمار دیروز وامروز شما گلهای نازم امروز عید غدیر هست که این روز رو به همه دوستان وشیعیان جهان تبریک عرض می کنم. روزیکه حضرت علی (ع) امام اول شیعیان برای امامت برگزیده شد این روز برای ما شیعیان جهان روز بزرگی هست واین روز برای همه ما احترام خاصی دارد امیدوارم این عید برای همه مبارک باشد وهمه سلامت وشاد به پیشواز این عید رفته باشن اینجا که کلی عروسی بود ومن تا دیروز داشتم لباس برا عروسیها می دوختم وچه روز خسته کننده ای...
2 آبان 1392
1