پرنسس وشاهزاده کوچولو مسافران پاییز وزمستان

عکسهای تولد دردونه ام😊

عکسهای تولدپسمل خوشگلم😍 ابن از کیک تولدت که مامانی با عشق برای پسر گلم درست کردم😘😘 این اولین تجربه من نقاشی روی کیک بود🤗 تولدتو تو یه شب عالی یعنی شب پنج شنبه تو خونه باع دایی روح الله گرفتیم این بار فقط خانواده مامانی بودن وخیلیم تو جمع بچه ها بهت خوش گدشت وبزرگترها هم کلی در جشن تولدتت برنامه های خاص خودشون را اجراء کردندمثل نمایش ،طنز، جک وپایکوبی در قالب جک وخنده به همه کلی خوش گذشت شما بچه ها امید زندگی ماهستید که به همه روحیه وزندگی میبخشید شما نبودیدزندگی بی معنا بود😘😘 محمد دایی بهرام وامیر حسین دایی عیسی دختر خاله دختر دایی وپسر دایی ها ...ای جانم عاشق جمع صمیمی تونم   ا...
9 آذر 1397
1