پرنسس وشاهزاده کوچولو مسافران پاییز وزمستان

همه زندگی من برای شماست 😘🌹🌹

سلام وصد سلام به فرشتهای مامان   فاطمه کوچک رویایی من دنیا اگر خودش را بکشد نمیتوان به عشق من به تو شک کند تمام بودنت را حس می کنم چقدرکوچک بودی ارزوی رفتنت به مدرسه مرا به رویا میبرد اکنون که بزرگ شدی ووارد مدرسه شدی پابه پا همراهت هستم واز هیچ تلاشی دریغ نمیکنم چه در درسهایت وچه در کارهای مدرسه که هرچه درتوانم هست به معلمت کمک میکنم هم در شاد کردن فضای کلاس وهم کارهای آموزشی کلاستون اینها همه بخاطر توست دختر گلم فرشته خوشگلم وبعدش قدردانی از زحمات معلم دلسوز ومهربانت... با اینکه گاهی وقتها با حساسیت روی درسهایت وسهل انگاری شما اذیت میشم ودعوای مادر ودختر شروع میشود اما عزیز دلم این رابدان که فقط دلنگ...
4 آذر 1396
1