پرنسس وشاهزاده کوچولو مسافران پاییز وزمستان

تولد 8سالگی دختر گلم مبارک😍

به نام خدای هستی بخش سلام دختر نازم دختر نازکتراز گلبرگ گل دخترشبهای مهتابی من دخترم شکوفه زندگیم تولدت مبارک عزیز دلم ...الهی الهییی صد سال زنده باشی الهی به حق صاحب عصرسالم وشاداب وموفق باشی روز تولد تو بهترین روزهای زندگی ماست روزی که رحمت وبرکت را به زندگی ما هدیه دادی با امدنت در دنیای خاکی، دوست دارم به اندازه تمام زندگیم تمام دنیا عزیز مامان قصد دارم تولدتو پنج شنبه با حضور دوستات جشن بگیریم چون تولدت درست وسط هفته وایام امتهانات بود دوسه روزی به تاخیر انداختیم ️ دختر گلم یک سال بزرگتر شده خانومتر شده الهی پیرو راه بانووحضرت فاطمه باشه یه خانم نمونه وباوقار آرزوی قلبی مامان وبابا عاقبت به خیری وخانوم ...
5 دی 1396
1