پرنسس وشاهزاده کوچولو مسافران پاییز وزمستان

پسرگلم چهار سالگیت مبارک

س لام به دوستان گلم وختر وپسر نازم 😍 روزی که به دنیا آمدی هرگز نمیدانستی  زمانی خواهد رسیدکه آرامش بخش روح و روان کسی ميشوي که با بودن تو دنیا برایش زیباتر است بهانه ی زندگیم تولدت مبارک شکوفه زندگی مامان بابا چهارمین بهار زندگیت را دراین لحظات زیبای پاییزی سپری میکنی و وارد  پنجمین سال زندگیت میشوی  الهی صد سال زنده باشی الهی  شاپرکم گامهای موفقیت آمیزش را در راه  پیشرفت خود وکشورش بردارد صالح باشد وافتخار افرین🙏 خدایا دراین لحظات شیرین ورود پسرم به پنج سالگی  ازتو می خواهم  سلامتی طول عمر وصالح بودنش  را برام تضمین کنی خداوندا پسرم را از سربازان امام ز...
25 آبان 1395
1