پرنسس وشاهزاده کوچولو مسافران پاییز وزمستان

سلاااآآااام

سلام وصد سلام به همه دوستان مجازی عزیزم، امیدوارم خوب وخوش باشید وسال خوبی همراه با سلامتی وشادابی پشت سر گذاشته باشید الهام جون ومرضیه جون دوست خوبم با اسم مستعار ستاره خانم عزیز، سوده مهربون، مریم گلی، فاطمه جون وخیلی از دوستای خوب دیگه دوستتون دارم وسلام به بچه های گلم وبسیار شیطونم دوستان خیلی دلم تنگتون شده بود اما مدتی که نیومدم اینجا ،اصلآ حوصله اومدن دیگه نداشتم😞 ولی همیشه ودر هرزمان تو ذهنم نی نی وبلاگ با حس واون آرامش غیر قابل وصفش همراه با دوستای خوب مجازیم  وخاطرات شیربن بچه های گلم را مرور میکردم واز خودم ناراحت میشدم که چرا این فرصت طلایی وشیرین رااز خودم گرفتم اینکه ارامشی خاص که قابل قیاس با هیچ چیز نبود در ایام عید...
28 فروردين 1395
1