پرنسس وشاهزاده کوچولو مسافران پاییز وزمستان

شیطنتهای محمد رضا وآسیبهایی که بر اثر این شیطنتها دیده

سلام به دوستان گلم وبه بچه های بلبلم لابد یادتونه گفتم یه پست بالا بلند نوشته بودم حذف شده بعد اون هروقت اومدم آپ کنم نمیشد الان این پست را هم چرک نویس کرده بودم که تکه تکه اومدم نوشتم البته خیلی بود من دیگه همین را می ذارم تا هم کسی از دوستان خسته نشه وهم می دونم که اگه ادامه بدم دیگه این بار هم باید قید به روز شدن را زدبا اینکه همین الانشم زیاد شده دوساله بودی یه روز من می خواستم با آبجی فاطمه زباله هارا در سبد زباله ای درِ حیاط بذارم شما هم سوار سه چرخه داشتید بازی میکردید همین که در را باز کردم نمی دانم کی از سه چرخه پیاده شدید وجلوتراز من خودتو به بیرون پر...
6 اسفند 1393
1